Stacks Image 15

Dyslexie


Noten lezen voor mensen die moeite hebben met (begrijpend) lezen, spelling of structuur herkennen is vaak een hele opgave.

Meestal gaat het in het begin van de (piano)lessen nog wel goed. Maar hoe moeilijker het wordt, hoe minder overzicht er voor deze mensen is; ze raken gedesoriënteerd en de noten dansen voor hun ogen. Vaak is er zoveel doorzettingsvermogen voor nodig dat er vrijwel altijd gestopt wordt met de lessen.

Door het aanleren en oefenen met een 'ankermutsje' zijn deze leerlingen in staat de desoriëntatie te verminderen en meer noten achter elkaar door te spelen.
Met kleuren, Post-its en 'geheugen-foto's' worden noten en/of maten gestructureerd waardoor nog meer doorgespeeld kan worden. Mocht het dan nog lastig zijn, dan kan door middel van voorspelen van de lastige maten er voor zorgen dat het hele stuk toch gespeeld kan worden.

Kijk ook eens bij
pianoles-ervaringen.

Hoe mooi kan jij mijn dochter en haar gevoelens toch verwoorden. Ja, ook wij merken heel vaak dat ze deze fixed mindset heeft, en die eigenwijze bol. Eén van de voordelen van met jou te werken, is dat ze hierin haar gevoelens, angsten en verwachtingen kwijt kan. We zien de pianoles dus eigenlijk meer als een dubbel voordeel, en niet lauter als pianoles.
Een moeder.