Stacks Image 13

Algemene voorwaarden


Afmelding van een les dient minimaal 24 uur van tevoren bekend te zijn. Indien later, dan wordt de les in rekening gebracht.

Bij ziekte of afmelding bij overmacht van de leerling of van de docent, worden geen lesuren in rekening gebracht.

Bij het stopzetten van de lessen wordt een opzegtermijn gehanteerd van drie lessen.


Bij verhindering


Indien een afspraak niet kan worden nagekomen, dient deze minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. U kunt annuleren via mail of per telefoon (06-42268717). Bij te laat mailen of bellen of niet verschijnen op de afspraak worden kosten in rekening gebracht.